REVIZE

Revize zdvihacích zařízení a plošin.

Dle zákona č. 174/1968, zákona č. 262/2006 Sb., vyhlášky č. 19/1979 Sb., ČSN ISO 12480-1, ČSN ISO 9926-1, ČSN ISO 4309, ČSN ISO 9927-1, ČSN 270142 je povinností zaměstnavatele zajistit provedení prohlídky, revize, revizní zkoušky a inspekce zdvihacích zařízení.

Typy zdvihacích zařízení:
– plošiny elektrické a hydraulické
– kladkostroje ruční a elektrické
– technologické manipulátory
– dílenské automobilové zvedáky
– zdvihací stoly
– nakládací zdvihací a sklopné rampy
– pojízdné pracovní plošiny

O výsledku revize se vystavuje protokol včetně doporučeného data následující revize a závěrů nebo doporučení k zajištění bezpečného provozu do následující revize.

Revize se provádí obvykle 1x ročně, případně dle třídy zdvihacího zařízení a provozu.